Onlıne İŞLEMLER


HİZMETLERİMİZ

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Eğitimi programını tamamlayan, ilgili bölümlerde başarılı olup (Mimar, Mühendis, Tekniker) Çalışma ve Sosyal Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş kişilere “İş Güvenliği Uzmanı” denir.

Devamını Oku...

İşyerİ Hekİmİ

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip kişilere “İşyeri Hekimi” denir.

Devamını Oku...

İş Sağlığı Eğİtİmlerİ

İş Sağlığı Güvenliği Eğitimleri: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 25426 sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tüm işverenler çalışanlarına sertifikalı iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdirmek zorundadır.

Devamını Oku...

Acİl Durum Planlaması

İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,

Devamını Oku...