Şirketimiz, bünyesinde tüm sınıflarda (A-B-C) belgeli ve tecrübeli “İş Güvenliği Uzmanları” istihdam etmekte ve bu uzmanlar aracılığıyla, mevcut mevzuat çerçevesinde işyerlerine ihtiyaç duydukları iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm teknik hizmet, uygulama ve eğitim hizmetlerini vermektedir. Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri tecrübe bazlı değil iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerini tecrübe bazlı değerlendirilebilen, esas olarak yasa ve yönetmeliklere uygunluk derecelerine göre başarılı sayılan kuruluşlardır. Kütahya Asistan OSGB, uzman ve hekim seçimlerinde hassas, iş akış şemalarında dikkatli, görev tanımlarında tutarlı olarak oluşturduğu ekibi ile hem tecrübeli hem de yetenekli bir firmadır.



Tebliğler
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
(İndir)
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa Göre İşyeri Sendika Temsilcilerinin Seçilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
(İndir)
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa Göre Sendika Üye Sayılarının ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ
(İndir)
15/05/2005 Tarihi İtibariyle Kamu Görevlileri Sendikalarının ve Konfedarosyonlarının Üye Sayılarına İlişkin Tebliğ
(İndir)
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları İle Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2011 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ
(İndir)
İşyeri Sendika Temsilcilerinin Faaliyetleri İle Çalışmaya Devam Eden Sendika Yöneticilerine Verilecek Haftada Bir Gün İznin Kullandırılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ
(İndir)