Şirketimiz, bünyesinde tüm sınıflarda (A-B-C) belgeli ve tecrübeli “İş Güvenliği Uzmanları” istihdam etmekte ve bu uzmanlar aracılığıyla, mevcut mevzuat çerçevesinde işyerlerine ihtiyaç duydukları iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm teknik hizmet, uygulama ve eğitim hizmetlerini vermektedir. Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri tecrübe bazlı değil iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerini tecrübe bazlı değerlendirilebilen, esas olarak yasa ve yönetmeliklere uygunluk derecelerine göre başarılı sayılan kuruluşlardır. Kütahya Asistan OSGB, uzman ve hekim seçimlerinde hassas, iş akış şemalarında dikkatli, görev tanımlarında tutarlı olarak oluşturduğu ekibi ile hem tecrübeli hem de yetenekli bir firmadır.


Yönetmelik Adı (Mevzuat Bilgi Sistemi Linki) Dayandığı Kanun/Madde Resmi Gazete Tarihi/Sayısı
Alt İşverenlik Yönetmeliği 4857/3 27.09.2008 / 27010
Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği 635KHK, 634, 5302, 5393, 6331 24.06.2015 / 29396
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 6331/30, 3146/12 25.01.2013 / 28539
Asgari Ücret Yönetmeliği 4857/39 01.08.2004 / 25540
Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik 4857/91, 6331/24-3 16.08.2013 / 28737
Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 6331/30 20.08.2013 / 28741
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 4703 22.01.2007 / 26411
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği 4703 30.12.2006 / 26392
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 7126/Ek-9 19.12.2007 / 26735
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik 6331/30 15.06.2013 / 28678
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik 6331, 2872, 644, 5902 30.12.2013 / 28867 M.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 6331/30 28.07.2013 / 28721
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 6331/16, 17, 18, 30 15.05.2013 / 28648
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik 6331/30 30.04.2013 / 28633
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 6331/30 22.08.2013 / 28743
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği Ek-2 Meslek Hastalıkları Listesi 5510/107 11.10.2008 / 27021
Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 4857/114 04.04.2004 / 25423
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği 657 15.02.2015 / 29268
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği 3146/5,15 35 31.10.2012 / 28453
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 4857/71 06.04.2004 / 25425
Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik 5176/3,7 14.09.2010 / 27699
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 7269/3 06.03.2007 / 26454
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 6331/30, 3146/12 16.04.2013 / 28620
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği 3194/44, 3542/3 04.11.1984 / 18565
Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik 3194/44 11.11.1989 / 20339
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 3154/28 30.11.2000 / 24246
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği 3154/28 21.08.2001 / 24500
Elektronik Tebligat Yönetmeliği 7201/7-a 19.01.2013 / 28533
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği 6331/30 24.07.2013 / 28717
Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik 4857/30 09.01.2014 / 28877
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik 6331/30 16.08.2013 / 28737
Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik 6458 15.01.2016 / 29594
Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik 6458 15.01.2016 / 29594
Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik 6331/30 23.08.2013 / 28744
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 2872/8, 11,12 18.03.2004 / 25406
Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği 4857/76 06.04.2004 / 25425
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 4857/70 28.04.2004 / 25446
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 1593/127 05.07.2013 / 28698
İlkyardım Yönetmeliği 3359/9, 663 KHK/9 29.07.2015 / 29429
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 6331/30, 31, 3146/2, 12 25.04.2013 / 28628
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 6331/3,30, 3146/2,12 29.12.2012 / 28512
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik 6331/10, 30, 31 20.08.2013 / 28741
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği 4857/63 06.04.2004 / 25425
İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği 4857/41 06.04.2004 / 25425
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 6331/6,8,30, 3146/2,12 29.12.2012 / 28512
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 6331/7 24.12.2013 / 28861
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 6331/10,30 29.12.2012 / 28512
İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik 4857/38 05.03.2004 / 25393
İşkolları Yönetmeliği 6356/4 19.12.2012 / 28502
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 1593,2559, 3572,4562, 5216,5302, 5393 10.08.2005 / 25902
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 6331/30 17.07.2013 / 28710
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 6331/30, 3146/2,12 20.07.2013 / 28713
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 6331/11, 12, 30 18.06.2013 / 28681
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 6331/10,30 29.12.2012 / 28512
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik 6331/25, 30 30.03.2013 / 28603
İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik 6331/6 29.06.2015 / 29401
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 4857/69 24.07.2013 / 28717
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile BaşvuruUsul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 6176/3,7 13.04.2005 / 25785
Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 6331/30 06.08.2013 / 28730
Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik 4447/Ek-2 30.04.2011 / 27920
Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri Hakkındaki 6269 Sayılı Kanunun 6 Ncı Maddesinin Uygulanması İle İlgili Yönetmelik 6269 19.09.1964 / 11811
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 6331/30 12.08.2013 / 28733
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 6331/30 02.07.2013 / 28695
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği 4703 29.11.2006 / 26361
Konut Kapıcıları Yönetmeliği 4857/110 03.03.2004 / 25391
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 6331/10,30 29.12.2012 / 28512
Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik 5378/14 26.11.2013 / 28833
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 6331/10,30 29.12.2012 / 28512
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 6331/30 19.09.2013 / 28770
Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) 4703 03.03.2009 / 27158
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik 3628 15.11.1990 / 20696
Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği 5544 31.12.2008 / 27096
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB) 6331/10,30 29.12.2012 / 28512
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 4703, 635 KHK 30.06.2016 / 29758
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 5188 07.10.2004 / 25606
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 4857/76 07.04.2004 / 25426
Resmi Mühür Yönetmeliği 234 12.09.1984 / 18513
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 3056/2,33 02.02.2015 / 29255
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik 6331/30 16.07.2013 / 28709
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği 6331/30 11.09.2013 / 28762
Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik 4857/111 03.09.2008 / 26986
Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik 6356/18, 19 09.07.2013 / 28702
Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik 6356/29, 30, 77 26.11.2013 / 28833
Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 5510/Ek-1 21.07.2009 / 27295
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 5510/107 12.05.2010 / 27579
Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği 4904/3 27.05.2010 / 27593
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 4703/4 31.12.2012 / 28514 4.M.
Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 7201/60 25.01.2012 / 28184
Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik 2872, 4856, 181 KHK, 1593, 3146, 441 KHK… 26.12.2008 / 27092 M.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik 6331/17, 30 13.07.2013 / 28706
Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik 6356/42,61 11.10.2013 / 28792
Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği 6356/57 07.12.2013 / 28844
Resmi Mühür Yönetmeliği 234 12.09.1984 / 18513
Tozla Mücadele Yönetmeliği 6331/30 05.11.2013 / 28812
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği 6331/21 05.02.2013 / 28550
Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik 818/323, 854/29, … 18.11.2008 / 27058
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği 4817/22 29.08.2003 / 25214
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 6331/30 05.10.2013 / 28786
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği 4708/4, 8, 12 ve 644 KHK/33 05.02.2008 / 26778
Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik 3194/44, 13.12.1983/180 BKK 16.12.2010 / 27787
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği 4857/60 03.03.2004 / 25391
(Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.) 4857/30, 39, 4904/3, 4447/48 25.04.2009 / 27210
Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik 4857/51 28.02.2004 / 25387