Şirketimiz, bünyesinde tüm sınıflarda (A-B-C) belgeli ve tecrübeli “İş Güvenliği Uzmanları” istihdam etmekte ve bu uzmanlar aracılığıyla, mevcut mevzuat çerçevesinde işyerlerine ihtiyaç duydukları iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm teknik hizmet, uygulama ve eğitim hizmetlerini vermektedir. Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri tecrübe bazlı değil iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerini tecrübe bazlı değerlendirilebilen, esas olarak yasa ve yönetmeliklere uygunluk derecelerine göre başarılı sayılan kuruluşlardır. Kütahya Asistan OSGB, uzman ve hekim seçimlerinde hassas, iş akış şemalarında dikkatli, görev tanımlarında tutarlı olarak oluşturduğu ekibi ile hem tecrübeli hem de yetenekli bir firmadır.


Yasa Adı (Mevzuat Bilgi Sistemi Linki) Kabul Tarihi/Numarası Resmi Gazete Tarihi/Sayısı
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 18.10.1982 / 2709 09.11.1982/17863 M.
Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun 13.06.1952 / 5953 20.06.1952 / 8140
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 09.10.2003 / 4982 24.10.2003 / 25269
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 09.01.1985 / 3146 18.01.1985 / 18639
Çevre Kanunu 09.08.1973 / 2872 11.08.1983 / 18132
Çocuk Koruma Kanunu 03.07.2005 / 5395 15.07.2005 / 25876
Deniz İş Kanunu 20.04.1967 / 854 29.04.1967 / 12586
Dernekler Kanunu 04.11.2004 / 5253 23.11.2004 / 25649
Devlet Memurları Kanunu 14.07.1965 / 657 23.07.1965 /12056
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 01.11.1984 / 3071 10.11.1984 / 18571
Elektronik İmza Kanunu 15.01.2004 / 5070 23.01.2004 / 25355
Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun 10.09.1337 / 151 -
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu 07.06.2005 / 5362 21.06.2005 / 25852
Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (Bağ-Kur) 02.09.1971 / 1479 14.09.1971 / 13956
Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun 26.12.1925 / 697 -
Hafta Tatili Hakkında Kanun 02.01.1924 / 394 21.01.1924 / 54
Hafta Tatili Hakkında Kanun 10.02.1954 / 6245 18.02.1954 / 8638
İdari Yargılama Usulü Kanunu 06.01.1982 / 2577 20.01.1982 / 17580
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 10.12.1948/207 A(III) -
İş Kanunu (1475) (Yürürlükteki Hali) 25.08.1971 / 1475 01.09.1971 / 13943
İş Kanunu (4857) 22.05.2003 / 4857 30.11.1949/5448 10.06.2003 / 25134
İş Mahkemeleri Kanunu 30.01.1950 / 5521 04.02.1950 / 7424
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20.06.2012 / 6331 30.06.2012 / 28726
İşsizlik Sigortası Kanunu 25.08.1999 / 4447 08.09.1999 / 23810
Kabahatler Kanunu 30.03.2005 / 5326 31.03.2005 / 25772 M.
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun 25.05.2004 / 5176 08.06.2004 / 25486
Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 25.06.2001 / 4688 12.07.2001 / 24460
Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri Hakkında Kanun 15.02.1954 / 6269 20.02.1954 / 8639
Maden Kanunu 04.06.1985 / 3213 15.06.1985 / 18785
108 No’lu Gemiadamları Ulusal Kimlik Katlarına İlişkin Sözleşme 29.04.1958 15.07.2003/4939
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 19.04.1990 / 3628 04.05.1990/ 20508
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 02.12.1999 / 4483 04.12.1999 / 23896
Mesleki Eğitim Kanunu (Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu) 05.06.1986 / 3308 19.06.1986 / 19139
Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu 21.09.2006 / 5544 07.10.2006 / 26312
Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun 17.06.1938 / 3458 28.06.1938 / 3945
Öğle Dinlenmesi Kanunu 02.03.1954 / 6301 08.03.1954 / 8652
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 10.06.2004 / 5188 26.06.2004 / 25504
Özel Öğretim Kurumları Kanunu 08.02.2007 / 5580 14.02.2007 / 26434
Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun 19.04.1937 / 3153 28.04.1937 / 3591
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 18.10.2012 / 6356 07.11.2012 / 28460
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 31.05.2006 / 5510 16.06.2006 / 26200
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 16.05.2006 / 5502 20.05.2006 / 26173
Sosyal Sigortalar Kanunu 506 (Yürürlükteki Hali) 17.07.1964 / 506 29.07.1964 / 11766
Tarım Sigortaları Kanunu 14.06.2005 / 5363 21.06.2005 / 25852
Tebligat Kanunu Sözleşmesi 11.02.1959 / 7201 19.02.1959 /10139
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 07.11.2013 / 6502 28.11.2013 / 28835
Türk Borçlar Kanunu 11.01.2011 / 6098 04.02.1011 / 27836
Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 11.01.2011 / 6101 04.02.2011 / 27836
Türkiye İş Kurumu Kanunu 25.06.2003 / 4904 05.07.2003 / 25159
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun 07.03.1981 / 2429 19.03.1981 / 17284
Uluslararası İşgücü Kanunu YENİ 28.07.2016 / 6735 13.08.2016 / 29800
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 24.04.1930 / 1593 06.05.1930 / 1489
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun 29.06.2001 / 4703 11.07.2001 / 24459
Yapı Denetimi Hakkında Kanun 29.06.2001 / 4708 13.07.2001 / 24461